Fysioterapi

Boka tid

Fysioterapeuten arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet och hjälper människor att hitta sina egna resurser

Sedan 2014 är Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster. Fysioterapeuten tittar på sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Med vetenskapligt underbyggd kompetens hjälper vi människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav. Fysioterapeuter vänder sig till alla människor oavsett ålder och/eller funktionshinder

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi. En OMT utbildad fysioterapeut undersöker och diagnostiserar problem från det neuro-muskulo-skelettala rörelsesystemet utifrån ett kliniskt resonemang och vetenskapligt förhållningssätt. Vi använder oss av manuella metoder, såsom mobilisering och manipulation i kombination med rehabiliteringsträning, såväl träning av motorisk kontroll som mera traditionell styrke- och konditionsträning. I samråd med Dig planerar vi din rehabilitering utifrån dina förutsättningar och sätter upp realistiska mål.

Vilken typ av besvär kan man söka för?

  • Besvär som kommer från leder, muskler, nerver. Exempelvis rygg-/nacksmärta

  • Idrottsskador

  • Rehabilitering efter exempelvis operation eller skada

  • Stressrelaterade besvär

  • Och MYCKET mer!